BOEKKUNST.NL


FRANCINO: BINDEN – CONSERVEREN –
RESTAUREREN – MARGEDRUKKEN

FRANCINO: BINDEN – CONSERVEREN – RESTAUREREN –MARGEDRUKKEN

In de Grafische Werkplaats Francino te Deventer houdt Henk Francino zich bezig met het binden en afwerken van boeken. In overleg met de opdrachtgever worden alle aspecten van het te binden boek besproken, zoals de bindwijze (genaaid, gelijmd, etc.), type schutbladen, omslagvarianten, omslagtiteling, etc.
Kapotte boeken kunnen in de meeste gevallen weer hersteld worden door middel van conserverende en restauratieve handelingen, ook hier worden de uit te voeren werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Henk Francino werkt niet meer voltijds, afspraken over uit te voeren werkzaamheden worden ‘op maat’ gemaakt.

Voor informatie over boekbindopdrachten en/of het conserveren en restaureren: handboekbinderij@boekkunst.nl (vul dit email adres zelf in bij uw email programma.)

Henk Francino is a handbookbinder working in the old Hanseatic town of Deventer bordering the river IJssel. Whatever bookbind style you’re looking for he can offer you advice and make the sort of book you want. For bookbinding commissions please contact via handboekbinderij@boekkunst.nl (copy this link to yopur email program)

WORKSHOPS

CURSUSSEN

Er worden geen cursussen meer georganiseerd, ik ben teveel afwezig om dit op reguliere basis nog te doen. Wel kan ik op afspraak 1-OP-1 workshops op nader af te spreken datums organiseren. Onderwerpen als handboekbinden voor beginners, gekruiste-structuur binding, Japanse bindwijzen &c. zijn mogelijk. Voor inlichtingen hierover: stuur een email naar handboekbinderijATboekkunst.nl (voer zelf het @-teken in in uw browser!)

DE PERS ACHTER DE MUREN

Henk Francino is ook margedrukker, d.w.z. een drukker die op kleine schaal drukwerk maakt, in zijn geval op oude persen met loden letters die handmatig tot tekst gezet worden. Op deze pagina ziet u enkele voorbeelden van het tot nu toe gemaakte drukwerk.

Henk Francino is also a marginal fine letter press printer, i.e. producing print work in small editions. He uses his old relief presses and typesets the text in lead letters.

For information please contact via persachterdemuren@boekkunst.nl

Als er van de gemaakte drukwerken nog exemplaren te koop zijn en u daarvoor interesse heeft kunt u een mailtje sturen naar persachterdemurenATboekkunst.nl (voer zelf het @-teken in in uw browser!).

‘Hallaig’ by Sorley MacLean has been translated into Dutch by Henk Francino and was printed, bound (Crossed-Structure Binding) and published by himself on his Press Behind the Walls at Deventer. The book is sold out now. For more information: thepressbehindthewalls@gmail.com

HELAAS… UITVERKOCHT!

HALLAIG by Sorley MacLean

in Gaelic-Dutch-English

Sorley MacLean’s gedicht ‘Hallaig’ (in het Gaelic geschreven in de periode 1945-1972) gaat over een van de afschuwelijkste gebeurtenissen uit de Schotse geschiedenis, de ‘Clearances’. Deze gebeurtenis laat zich het best omschrijven als de verdrijving van grote groepen mensen uit bepaalde streken van het Schotse platteland. MacLean focust in zijn gedicht op de nederzetting Hallaig op zijn geboorte eiland Raasay in de Binnen Hebriden. De veelal Engelse grootgrondbezitters verdreven in de 19de eeuw op grote schaal vooral kleine boeren die hen te weinig geld opleverden en vervingen hen door schapen die economisch gezien een veel beter rendement gaven vanwege de hoge wolprijzen.

In ‘Hallaig’ speelt de tijdsbeleving een grote rol, MacLean koppelt deze op iconische wijze aan het hert. Omdat de dichter zich nauw verbonden voelt met zijn geboortegrond verbindt hij de bewoners en de omringende natuur op een indrukwekkende manier met elkaar. Op melodische wijze (het Gaelic is qua klank alleen al heel muzikaal) voert hij de lezer naar een mysterieus einde waarin de tijd bevriest.

Henk Francino, die veel in Schotland rondtrekt, vertaalde ‘Hallaig’ in het Nederlands. Voor zover bekend is dit de eerste Nederlandse vertaling van het gedicht. Hij zette het in letter Romulus op handmatige wijze en drukte het op zijn Pers Achter de Muren in het Gaelic, Nederlands en Engels. Tezamen met een drietal door hem gemaakte linosneden bond hij het in drie katernen op de gekruiste-structuur bindwijze. Een deel van de oplage is bestemd voor klanten in het Verenigd Koninkrijk.

Belangstellenden kunnen het boek bestellen door een e-mail te sturen naar persachterdemuren@boekkunst.nl. Gegevens over de bundel:
Titel: Hallaig
Schrijver: Sorley MacLean
Vertaler Nederlands: Henk Francino
Drukker en binder: Henk Francino, De Pers Achter de Muren, Deventer
Bindwijze: Gekruiste-structuur binding
Aantal bladzijden: 84
Papiersoorten binnenwerk: 110 grams Van Gelder Oud Hollands Circulaire Wit vergé en Oxford Crème
Omslagmateriaal: 350 grams Zaansbord in diverse kleurencombinaties en enkele exemplaren geheel in het wit; met goudkleurige titel op twee kruisbanden en decoratief element van een hert (uit een serie van de Lettergieterij “Amsterdam”)
Oplage: 25 stuks
Prijs: € 50,- (verzendkosten Nederland € 5,-)

CONTACT

Grafische Werkplaats Francino
Achter de Muren Vispoort 46
7411 SM Deventer
T +31650868905 / vaste lijn: 0570-617546
E handboekbinderij@boekkunst.nl (kopieer dit email adres naar uw email programma.)