DE PERS ACHTER DE MUREN
THE PRESS BEHIND THE WALLS

Het boekdrukwerk dat Henk Francino maakt wordt uitgegeven onder het impressum De Pers Achter de Muren. Deze persnaam is ontleend aan het feit dat de drukkerij zich bevindt in een pand achter de plek waar eens de oude Deventer stadsmuren zich bevonden. Nu resteert daarvan slechts een heel klein deel, o.a. vlakbij de drukkerij (Achter de Muren Vispoort)
The fine printing made by Henk Francino is published under the impressum of The Press Behind the Walls. The name of the press refers to the remnants of the ancient town walls and the street name where this press is situated.

                  De restanten van de muren die deel uitmaakten van het Vispoort verdedigingswerk in Deventer

In de kleine margedrukkerij bevinden zich twee persen:
There are two presses I work on:

- een Heidsieck handdegelpers / a Heidsieck platen press: 

                                    de Heidsieck degelpers uit het begin van de twintigste eeuw

hierop kan kleinformaat drukwerk worden gemaakt. Dit type pers werd vroeger gebruikt voor het drukken van reclamebrochures, (geboorte)kaartjes,
boekenleggers, etc.
for small prints. Adverstising brochures, small (birth)cards, bookmarks, etc. used to be printed on this press

- een Korrex Berlin proefpers / a Korrex Berlin proof press (for larger formats):

              de Korrex Berlin proefpers (1966)

hierop kunnen drukformaten worden gemaakt tot maximaal 50 x 70 cm. Proefpersen werden gebruikt, zoals de naam al zegt, om proefdrukken te maken voordat het zetsel na laatste correctie definitief in de grote pers werd gezet voor de uiteindelijke druk.

Bij De Pers Achter de Muren wordt geen commercieel drukwerk gemaakt, wel kan er in opdracht speciaal drukwerk worden vervaardigd. Omdat het letterzetten een tijdrovende zaak is moet daar vooral bij wat grotere producties de nodige planning aan vooraf gaan om op tijd klaar te zijn.
The Press Behind the Walls is not a commercial business. Specials prints can be made on request.

De Pers Achter de Muren heeft de beschikking over diverse lettertypen. Als broodletter wordt de Romulus gebruikt, daarnaast zijn er diverse kasten met o.a. Bodoni, Helvetica, Gill en Lectura.
The Press Behind the Walls uses the following type: Romulus (for running text), Bodoni, Helvetica, Gill and Lectura.

           Henk zet loodletters in de zethaak achter de bok met letterkasten

Voor meer informatie / for further information: +31650868905 / persachterdemuren@boekkunst.nl | pressbehindthewalls@boekkunst.nl (copy/paste into browser)